Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille.

Tehdään hyvinvoinnista numero

Matala-asteinen tulehdus on yksi terveydentilaasi kuvaavista avainmittareista, joiden kehitystä voit seurata Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyyden avulla. Hyvinvointijäsenyys yhdistää uudenlaisen terveysmittauksen ja asiantuntijoiden laatimat vinkit ja ohjelmat. Jäsenyys on vuoden pituinen kokonaisuus, joka sisältää kaksi terveysmittausta sekä unen, palautumisen, liikunnan ja ravitsemuksen viikko-ohjelmat, jotka päivittyvät Terveystalo-sovellukseesi. Niiden avulla parannat tuloksiasi seuraavaan mittauskertaan. Vuoden hyvinvointijäsenyyden hinta on 119 €.

Mikä matala-asteinen tulehdus on?

Matala-asteinen tulehdus on kehon lievä ja kroonistunut tulehdustila, joka ei välttämättä oireile näkyvästi. Paikallinen, akuutti tulehdus toimii kehon puolustusmekanismina pyrkimällä nujertamaan haitalliset mikrobit. Matala-asteinen tulehdus aiheutuu sen sijaan elimistön aineenvaihdunnasta ja siihen vaikuttavat mm. ylipaino, ravinto, lepo ja liikunta. Pitkittyessään matala-asteinen tulehdus on haitallinen ja toimii taustatekijänä useissa sairauksissa.

 • Matala-asteisen tulehduksen on todettu lisäävän monien kansantautien ja sairauksien riskiä. Tutkimuksen valossa tiedetään, että matala-asteinen tulehdus on yhteydessä ainakin sydän- ja verisuonitautien, tyypin 2 diabeteksen, maksa- ja munuaissairauksien ja syövän puhkeamiseen. Krooninen tulehdus lyhentää myös elinajanodotetta, mikä korostuu etenekin sydänsairailla.
 •  

Matala-asteiselle tulehdukselle altistavat mm. keskivartalon ympärille kertyvä rasvakudos, parodontiitti eli hampaiden kiinnityskudostulehdus ja valtimokovettumatauti. Lisäksi korkea ikä, tupakointi, epäterveellinen ruokavalio ja liikkumattomuus lisäävät matala-asteisen kroonisen tulehduksen riskiä.

Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyydessä mitataan tulehduksen lisäksi myös neljää muuta mittaria, jotka yhdessä muodostavat yksilön hyvinvointia mittaavan indeksiluvun. Indeksiluku antaa yksittäistä mittaria selkeämmin kokonaiskuvan kehosi voinnista.

Lue lisää Nightingale-terveysmittareista

Tulehdus

Matala-asteinen tulehdus on elimistön jatkuva, hiljainen tulehdustila, joka on yhteydessä sairastumisriskiin. Usein vammoja ja tulehduksia ympäröivät kudokset turpoavat, mikä johtuu akuutista tulehduksesta, elimistön keinosta korjata vaurioita ja parantaa itse itseään. On kuitenkin myös toinen tulehdustila, joka ei kuulu terveeseen elimistöön: krooninen matala-asteinen tulehdus.

Krooninen matala-asteinen tulehdus liittyy usein liian suureen rasvakudoksen määrään, erityisesti vyötärön alueella. Stressi ja uniongelmat voivat nostaa tulehdusarvoja. Matala-asteinen tulehdus voi olla myös seurausta suun ja hampaiden tulehduksista, jotka ovat yleisiä ja usein oireettomia.

Tuoreet tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tällainen tulehdustila on keskeinen tekijä kroonisten sairauksien, kuten diabeteksen ja sydäntautien, taustalla. Se on siis tärkeä terveyden mittari, jota kannattaa seurata.

 

Kolesterolitasapaino

Kolesterolitasapaino kertoo “hyvän” ja “huonon” kolesterolin suhteesta toisiinsa veressä. Kolesteroli tekee hallaa sydämen terveydelle. Kolesteroli on kuitenkin vain eräänlaista rasvaa, jota tarvitaan terveiden solujen rakennusaineeksi. Sitä tuotetaan maksassa ja sen kuljettamisesta kudoksiin vastaa kaksi lipoproteiinia, LDL ja HDL.

LDL-kolesteroli (low-density lipoprotein) kuljettaa kolesterolia maksasta elimistön kudoksiin, kun taas HDL-kolesteroli (high-density lipoprotein) kuljettaa sitä takaisin maksaan, jonka kautta se poistuu elimistöstä. Tilanne muuttuu hankalaksi, jos tämä tasapaino häiriintyy.

Toisin sanoen, jos LDL-kolesterolia on liikaa, se aiheuttaa verisuonten ahtautumista ja suurentaa sydäntautiriskiä, minkä vuoksi sitä pidetään “huonona” kolesterolina. Sen sijaan HDL-kolesterolia pidetään “hyvänä”, koska se auttaa laskemaan kolesterolitasoa. Kolesterolitasapaino on yhteydessä sydämen terveyteen sekä pitkän aikavälin sydäntautiriskiin. Ruokavalio ja liikunta yhdessä auttavat ylläpitämään terveellistä kolesterolitasapainoa.

Kolesterolitasapainoa mitataan kahden apolipoproteiinin, ApoA1:n ja ApoB:n, avulla. Apolipoproteiinit ovat proteiiniosia, jotka sitovat LDL- ja HDL-kolesterolin sisällä olevia partikkeleita. ApoA1 sitoo “hyvää” HDL- kolesterolin partikkeleita, kun taas ApoB sitoo “huonon” LDL-kolesterolin partikkeleita. Näin ollen ApoB- ja ApoA1-arvojen välisen suhteen tarkastelu antaa tarkan kuvan “hyvän” ja “huonon” kolesterolin suhteellisista osuuksista veressä.

 

Rasvahappotasapaino

Rasvahappotasapaino kertoo ”hyvien” ja ”huonojen” rasvojen suhteesta toisiinsa veressä. Osa rasvoista on meille elintärkeitä̈, koska ne esimerkiksi toimivat solujen rakennusaineina. Arvioimme rasvahappotasapainoa mittaamalla monityydyttymättömien rasvahappojen (polyunsaturated fatty acids, PUFA) suhteen kertatyydyttymättömiin rasvahappoihin (monounsaturated fatty acids, MUFA). Mitä enemmän PUFA-rasvahappoja on suhteessa MUFA-rasvahappoihin, sitä terveellisemmällä tasolla rasvahappotasapainosi on. Rasvahappotasapainoa voi parantaa ruokavalion kautta.

 

Sydämen ikä

Sydämen ikä kertoo sydämen ja verisuonten terveydestä suhteessa todelliseen elinikään. Sydän on hyvässä kunnossa, kun sydämen ikä on sama tai vähemmän kuin todellinen ikä. Ihminen saattaa olla 40-vuotias, mutta sydämen ikä onkin 35 vuotta, tai päinvastoin. Tämä johtuu siitä, että sydämen ’ikä’ ei vastaa elinvuosia vaan on osoitus fysiologisesta iästä. Vuosien myötä elintavat, eli se, mitä syö, kuinka paljon liikkuu, kuinka hyvin nukkuu, tupakonti ja muut tekijät, vaikuttavat sydämen terveyteen.

Sydämen ikä kertoo myös siitä, kuinka suuri riski on sairastua sydän- ja verisuonitauteihin seuraavan 10 vuoden aikana. Arvioimme tätä riskiä käyttäen useita eri veriarvoja, joilla on tutkimusten mukaan vahva yhteys sydänterveyteen. Näihin mittareihin kuuluu muun muassa kolesteroli, GlycA ja ApoB/ApoA1-suhde.

Laskemme sydämen iän vertaamalla tautiriskiä yleiseen riskiin sairastua sydäntautiin eri ikäisenä. Jos siis sydämen ikä on 32, se merkitsee, että sydäntautiriski on yhtä suuri kuin terveellä 32-vuotiaalla.

 

Diabetesresistenssi

Diabetesresistenssi kertoo kehon kyvystä torjua tyypin 2 diabetesta pitkällä aikavälillä. Insuliini on haiman tuottama hormoni, joka säätelee elimistön energia- aineenvaihduntaa. Alentunut insuliiniherkkyys nostaa verensokeria elimistössä, mikä voi ajan myötä johtaa tyypin 2 diabetekseen. Diabetesresistenssi on siis mittari, jonka avulla mitataan, kuinka hyvin elimistö pystyy torjumaan tätä kroonista sairautta.

Arvioimme diabetesresistenssiä käyttäen useita veriarvoja (kuten glukoosia, triglyseridejä, HDL-kolesterolia ja GlycA:ta), joiden on tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä pitkän aikavälin diabetesriskiin. Tulokset kiteytetään yhteen lukuun, joka kertoo, kuinka tehokkaasti elimistösi juuri nyt torjuu tyypin 2 diabetesta.

 

Nightingale-mittauksessa näkyvät veriarvot eli biomarkkerit

Kokonaiskolesteroli, HDL-kolesteroli, VLDL-kolesteroli, LDL-kolesteroli, triglyseridit, apolipoproteiini A1, apolipoproteiini B, ApoB/ApoA-suhde, omega-3%, omega-6%, PUFA%, MUFA%, SFA%, BCAA:iden eli haaraketjuisten aminohappojen (leusiini + isoleusiini +valiini) kokonaispitoisuus, glukoosi, glykoproteiinin asetylaatio.

 

GlycA: matala-asteisen tulehduksen indikaattori

Terveystalo + Nightingale -mittauksessa matala-asteista tulehdusta arvioidaan glykoproteiinin asetylaatio (GlycA) -merkkiaineen pitoisuuden perusteella. GlycA on uudenlainen ja tehokas biomarkkeri nimenomaan matala-asteisen tulehdustilan kartoittamiseen.

 • Glykoproteiinin asetylaatio kertyy matala-asteisessa tulehdustilassa pitkän ajan kuluessa. Elimistön matala-asteinen tulehdustila johtaa siis GlycA-arvon nousuun.
 •  
 • Perinteinen tapa mitata matala-asteista tulehdusta on ns. herkkä CRP -tutkimus (C-reaktiivinen proteiini). CRP tutkimus voi kuitenkin reagoida muihinkin tilanteisiin elimistössä, esimerkiksi infektioon tai akuuttiin vammaan.

Asiantuntijasisällöt avuksesi tulehduksen hoidossa

Ylipaino ja erityisesti keskivartaloon alueelle kertyvät kilot lisäävät ja pitävät yllä matala-asteista tulehdusta. Laihdutusta edistävällä ruokavaliolla ja liikunnalla on siksi ratkaiseva rooli tulehduksen hillinnässä. Näiden lisäksi pitkittynyt stressi ja unihäiriöt voivat altistaa matala-asteiselle tulehdukselle. Hyvinvointijäsenyys auttaa sinua tekemään oikeita asioita terveytesi eteen tarjoamalla valmiita ohjelmia ja suosituksia.

 • Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenen käytössä ovat Terveystalon lääkärien, fysioterapeuttien, ravitsemusterapeuttien ja psykologien laatimat suositukset sekä ravitsemuksen, unen, palautumisen ja aktiivisuuden viikko-ohjelmat. Niiden avulla pystyt keskittymään juuri oman terveyden kannalta olennaisiin elintapojen muutoksiin.
 •  
 • Jäsenille saatavissa olevat ravitsemuksen ohjelmat sisältävät reseptit viikon jokaiselle aterialle kolmelle eri ruokavaliolle: keventäjälle, aktiiviliikkujalle ja kasvissyöjälle.
 •  
 • Hyvinvointijäsenen unen ja mielen viikko-ohjelma tarjoaa päivittäiset harjoitteet stressistä palautumiseen, epäsäännölliseen elämänrytmiin ja lapsiperheen arkeen.
 •  
 • Aktiivisuuden ohjelmista jäsen voi valita neljän viikon treenit aktiivisuuden oivaltamiseen, kunnon kohottamiseen tai tavoitteelliseen treeniin. Ohjelmat muodostuvat hyötyliikunnasta sekä voima- ja kestävyystreeneistä. Mukana on myös hyvinvointipalvelu Yogaian treenivideoita.

Asiantuntijasisällöt avuksesi tulehduksen hoidossa

Ylipaino ja erityisesti keskivartalon alueelle kertyvät kilot lisäävät ja pitävät yllä matala-asteista tulehdusta. Laihdutusta edistävällä ruokavaliolla ja liikunnalla on siksi ratkaiseva rooli tulehduksen hillinnässä. Näiden lisäksi pitkittynyt stressi ja unihäiriöt voivat altistaa matala-asteiselle tulehdukselle. Hyvinvointijäsenyys auttaa sinua tekemään oikeita asioita terveytesi eteen tarjoamalla valmiita ohjelmia ja suosituksia.

 • Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenen käytössä ovat Terveystalon lääkärien, fysioterapeuttien, ravitsemusterapeuttien ja psykologien laatimat suositukset sekä ravitsemuksen, unen, palautumisen ja aktiivisuuden viikko-ohjelmat. Niiden avulla pystyt keskittymään juuri oman terveyden kannalta olennaisiin elintapojen muutoksiin.
 •  
 • Jäsenille saatavissa olevat ravitsemuksen ohjelmat sisältävät reseptit viikon jokaiselle aterialle kolmelle eri ruokavaliolle: keventäjälle, aktiiviliikkujalle ja kasvissyöjälle.
 •  
 • Hyvinvointijäsenen unen ja mielen viikko-ohjelma tarjoaa päivittäiset harjoitteet stressistä palautumiseen, epäsäännölliseen elämänrytmiin ja lapsiperheen arkeen.
 •  
 • Aktiivisuuden ohjelmista jäsen voi valita neljän viikon treenit aktiivisuuden oivaltamiseen, kunnon kohottamiseen tai tavoitteelliseen treeniin. Ohjelmat muodostuvat hyötyliikunnasta sekä voima- ja kestävyystreeneistä. Mukana on myös hyvinvointipalvelu Yogaian treenivideoita.

Mitä jäsenyys sisältää?

• Ostamalla lahjakortin ja varaamalla ensimmäisen ajan Nightingale-mittaukseen Terveystalon laboratorioon, liityt samalla hyvinvointijäseneksi. Ennen mittausta tulee paastota 4 tuntia.

 • Vuoden mittaiseen jäsenyyteen sisältyy kaksi Nightingale-terveysindeksin mittauskertaa. Mittausten lisäksi jäsenyyteen kuuluvat hyvinvointiasi tukevat Terveystalon tuottamat asiantuntijasisällöt sekä viikko-ohjelmat.
 •  
 • Jäsenyyden hinta on 119 € / 12 kk. Lääkäri- ja muut asiantuntijapalvelut ovat lisämaksullisia.
 •  
 • Jäsenyys on määräaikainen ja kestoltaan 12 kuukautta. Sitä ei voi siis irtisanoa kesken sopimuskauden. Verkkosivuiltamme ostetun Terveystalo + Nightingale -jäsenyyden voi peruuttaa maksuttomasti 14 vuorokauden sisällä tilaamisesta, jos sinä aikana ensimmäistä Nightingale -mittausta ei ole suoritettu.

Mitä jäsenemme sanovat

”Terveysindeksi on helpommin ymmärrettävissä ja siten helpommin lähestyttävä, kuin yksittäisten verikokeiden tulokset. Terveysindeksin seuraaminen motivoi minua huolehtimaan omasta hyvinvoinnistani paremmin.”

”Oivallus, kuinka voi melko pienillä muutoksilla vaikuttaa positiivisesti omaan terveyteen.”

”Suoraan sanottuna olin aluksi järkyttynyt tuloksestani, mutta lopulta se ajoi minua oikeaan suuntaan. Olen ottanut vinkkejä ruokavaliosta ja lisännyt treenien lisäksi arkiaktiivisuutta. Odotan innolla seuraavaa mittausta!”

”Jäsenyyden toteutus oli kokonaisuudessaan toimiva. Ajan sai nopeasti ja palvelu oli hyvää.”

”Antaa hyvän kokonaiskuvan missä menee terveyden puolella. Erittäin hyvä, että siellä on vinkkejä miten parantaa ja voi seurata valmiiksi tehtyjä esim. ruokavalioita.”

”Havainnollisti rasvahappotasapainon epäsuhdan, ja eritoten omega-3:n mataluuden. Olen kasvissyöjä, lähes vegaani, joten oli tärkeää huomata, että esim. rypsiöljyä täytyy lisätä ruokavalioon entisestään.”

Mikä on Nightingale-terveysindeksi?

Nightingale-mittauksessa yhdestä verinäytteestä magneettikuvataan kymmeniä veriarvoja.

 • Indeksiluku syntyy vertaamalla tuloksia suurista biopankkitutkimuksista saatuun dataan, joka koostuu monipuolisesti väestöä edustavista ihmisistä, joiden ikä, sukupuoli, pituus, paino, potilashistoria, ruokavalio ja liikuntatottumukset vaihtelevat.
 •  
 • Näin saadaan hyvinvointia kuvaava lukema, uniikki terveysindeksi asteikolla 40–100. Indeksi koostuu terveysmittareista, joita ovat rasvahappotasapaino, kolesteroliarvot, tulehdus, sydämen ikä, verensokeri ja diabetesresistenssi.
 •  
 • Tietoja ei verrata muiden käyttäjien tuloksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Tilaa lahjaksi!

Anna lahjaksi Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyys.
Vuoden mittainen jäsenyys maksaa 119 € / 12 kk ja sisältää kaksi Nightingale-terveysindeksin mittauskertaa sekä hyvinvointia tukevat asiantuntijasisällöt. Lääkäri- ja muut asiantuntijapalvelut ovat lisämaksullisia.

Näin lahjakortti toimii

Osta lahjakortti verkkokaupastamme

Osta lahjakortti verkkokaupastamme. Lähetämme sinulle tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Voit pyytää tilauksestasi myös tulostettavan lahjakortin verkkokauppa@terveystalo.com-sähköpostiin.Riittää kun saaja näyttää lahjakortin tai tilausvahvistuksen vastaanotolla. Lahjakortti on voimassa 12kk ostopäivästä ja hyvinvointijäsenyys vuoden ensimmäisestä mittauskerrasta.

Varaa aika

Lahjakortin saaja varaa ajan mittaukseen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jäsenyyden hyödyntäminen vaatii Terveystalo-sovelluksen uusimman version.

Mittaus Terveystalon toimipisteellä

Ennen mittausta on paastottava vähintään neljä tuntia. Asiakaspalveluun ilmoittautumisen jälkeen mittaus tehdään laboratoriossa ottamalla verinäyte.

Tulokset saapuvat sovellukseen

Nightingale-mittauksen tulokset saapuvat Terveystalo-sovellukseesi viiden arkipäivän sisällä. Lähetämme tulosten valmistumisesta kertovan tekstiviestin. Sovelluksesta löytyvät ohjeet tulosten tulkintaan sekä hyvinvointia tukevia vinkkejä ja viikko-ohjelmia.

Hyvinvointisisältöjen hyödyntäminen

Noudata asiantuntijoiden laatimia suosituksia ja viikko-ohjelmia, poimi niistä parhaiten toimivat rutiinit ja tee pieni muutos kerrallaan. Muutosten vaikutukset nähdään seuraavalla mittauskerralla.

Uuden testin varaus

Määräaikaiseen 12 kuukauden lahjakorttijäsenyyteen kuuluu 2 mittausta. Suositeltu mittausväli on 4 kuukautta. Palvelu on toistaiseksi tarjolla vain suomeksi.

Osta lahjakortti verkkokaupastamme

Osta lahjakortti verkkokaupastamme. Lähetämme sinulle tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Riittää kun saaja näyttää lahjakortin tai tilausvahvistuksen vastaanotolla. Lahjakortti on voimassa 12kk ostopäivästä ja hyvinvointijäsenyys vuoden ensimmäisestä mittauskerrasta.

Varaa aika

Lahjakortin saaja varaa ajan mittaukseen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jäsenyyden hyödyntäminen vaatii Terveystalo-sovelluksen uusimman version.

Mittaus Terveystalon toimipisteellä

Ennen mittausta on paastottava vähintään neljä tuntia. Asiakaspalveluun ilmoittautumisen jälkeen mittaus tehdään laboratoriossa ottamalla verinäyte.

Tulokset saapuvat sovellukseen

Nightingale-mittauksen tulokset saapuvat Terveystalo-sovellukseesi viiden arkipäivän sisällä. Lähetämme tulosten valmistumisesta kertovan tekstiviestin. Sovelluksesta löytyvät ohjeet tulosten tulkintaan sekä hyvinvointia tukevia vinkkejä ja viikko-ohjelmia.

Hyvinvointisisältöjen hyödyntäminen

Noudata asiantuntijoiden laatimia suosituksia ja viikko-ohjelmia, poimi niistä parhaiten toimivat rutiinit ja tee pieni muutos kerrallaan. Muutosten vaikutukset nähdään seuraavalla mittauskerralla.

Uuden testin varaus

Määräaikaiseen 12 kuukauden lahjakorttijäsenyyteen kuuluu 3 mittausta. Suositeltu mittausväli on 4 kuukautta. Palvelu on toistaiseksi tarjolla vain suomeksi.

Lataa Terveystalo-sovellus

Terveystalo + Nightingale -jäsenyys toimii älypuhelimessa ja vaatii Terveystalo-sovelluksen. Lataa sovellus puhelimesi sovelluskaupasta ja huolehdi siitä, että käytössäsi on viimeisin sovellusversio.

”Terveysindeksi on helpommin ymmärrettävissä ja siten helpommin lähestyttävä, kuin yksittäisten verikokeiden tulokset. Terveysindeksin seuraaminen motivoi minua huolehtimaan omasta hyvinvoinnistani paremmin.”

”Oivallus, kuinka voi melko pienillä muutoksilla vaikuttaa positiivisesti omaan terveyteen.”

”Suoraan sanottuna olin aluksi järkyttynyt tuloksestani, mutta lopulta se ajoi minua oikeaan suuntaan. Olen ottanut vinkkejä ruokavaliosta ja lisännyt treenien lisäksi arkiaktiivisuutta. Odotan innolla seuraavaa mittausta!”

”Jäsenyyden toteutus oli kokonaisuudessaan toimiva. Ajan sai nopeasti ja palvelu oli hyvää.”

”Antaa hyvän kokonaiskuvan missä menee terveyden puolella. Erittäin hyvä, että siellä on vinkkejä miten parantaa ja voi seurata valmiiksi tehtyjä esim. ruokavalioita.”

”Havainnollisti rasvahappotasapainon epäsuhdan, ja eritoten omega-3:n mataluuden. Olen kasvissyöjä, lähes vegaani, joten oli tärkeää huomata, että esim. rypsiöljyä täytyy lisätä ruokavalioon entisestään.”

Usein kysyttyä

Kokosimme vastaukset Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyyttä koskeviin kysymyksiin.

Miten voin tilata Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyyden?

Voit ostaa Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyyden lahjakortin verkkokaupastamme. Tämän jälkeen varaa aika Nightingale-mittaukseen Terveystalon toimipisteeseen. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen pankki- tai mobiilitunnuksilla. Jäsenyys maksetaan toimipisteen kassalla, jolloin lahjakortti/tilausnumero käy maksunvälineenä. Lataa Terveystalo-sovellus älypuhelimeesi tai päivitä se uusimpaan versioon. Saat mittaustuloksesi 5 arkipäivän kuluessa sovellukseen. Sen jälkeen pääset tutustumaan tuloksiisi ja ohjeisiin, joiden avulla voit lähteä tekemään muutoksia elintapoihisi ja parantamaan hyvinvointiasi.

 

Voinko perua Terveystalo + Nightingale -tilaukseni?

Koska tilaus on määräaikainen, sitä ei voi irtisanoa päättymään kesken 12 kuukauden sopimuskauden. Verkkokaupastamme ostetuilla Terveystalo + Nightingale -jäsenyyksillä on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruutussoikeus ostopäivästä. Mikäli kuitenkin käyt Nightingale-mittauksessa ennen 14 vuorokauden peruutusajan päättymistä, maksuton peruutus ei ole enää mahdollinen.

 

Kenelle tämä palvelu on tarkoitettu?

Kaikille hyvinvoinnistaan kiinnostuneille, jotka kaipaavat lisää tietoa terveydestään ja uutta motivaatiota elintapojensa muuttamiseen.

 

Mitä hyvinvointijäsenyyteen sisältyy?

Vuosimaksu 119 € sisältää kaksi Nightingale-terveysindeksin mittauskertaa. Saat lisäksi hyvinvointiasi tukevat Terveystalon tuottamat asiantuntijasisällöt. Terveystalon lääkäri- ja muut asiantuntijapalvelut ovat lisämaksullisia.

 

Miten jäsenyys maksetaan?

Terveystalon toimipisteessä ensimmäisen Nightingale-mittauksen yhteydessä. Verkkokaupastamme ostettu lahjakortti maksetaan heti oston yhteydessä.

 

Missä voin käydä Nightingale-mittauksessa? Onko tarjonta laajentumassa?

Mittaukseen pääset seuraavissa Terveystaloissa: Helsingin Kamppi, Tripla ja Itäkeskus, Espoon Iso Omena ja Tapiola, Turku Pulssi, Tampere Rautatienkatu, Lahti Aleksanterinkatu, Jyväskylä Väinönkatu, Oulu Albertinkatu, Kuopio Asemakatu, Lappeenranta Brahenkatu, Pori Lääkäritalo ja Seinäjoki Vapaudentie.

Palvelu lanseerattiin rajoitettuun määrään toimipisteitä varmistaaksemme, että jäsenet saavat tulokset Terveystalo-sovellukseensa riittävän nopeasti, 2-5 päivän kuluessa. Mittaustoimipaikkojen määrä laajeni toukokuun alussa 2022 (ks. yllä oleva listaus). Pysy ajan tasalla uusista mittaustoimipaikoista ja muusta ajankohtaisesta tilaamalla Nightingale-uutiskirjeen tästä.

 

Miten valmistaudun mittaukseen?

Ole syömättä ja juomatta vähintään neljä tuntia ja enintään 12 tuntia ennen mittausta. Vältä raskaita aterioita, jos syöt mittauspäivänä ennen mittausta. Voit juoda vettä ja ottaa henkilökohtaiset lääkkeesi.

 

Mihin Nightingale-terveysindeksin mittaus perustuu?

Terveysindeksi perustuu laboratoriossa otettavaan laskimoverinäytteeseen, josta mitataan magneettikuvausmenetelmällä useita kymmeniä veriarvoja. Testi mittaa kolesterolitasapainoa, tulehdusta, rasvahappotasapainoa, diabetesresistenssiä ja sydämen ikää. Testituloksia verrataan laajaan biopankkidataan, ja tuloksena muodostuu hyvinvointiasi kuvaava lukema, henkilökohtainen terveysindeksi. Mittaukset ovat CE-merkittyjä laboratoriotutkimuksia ja tulokset täysin vertailtavissa esimerkiksi perinteisellä tavalla mitattuun kolesteroli- tai verensokeriarvoon. Vertaamalla veriarvojasi biopankkidataan muodostuu hyvinvointiasi kuvaava lukema, uniikki terveysindeksi. Tietojasi ei kuitenkaan verrata muiden käyttäjien tuloksiin, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

 

Mikä on Nightingale Health?

Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, joka on perustettu vuonna 2013. Mittauksessa käytetty MRI-verianalyysiteknologia on käytössä ympäri maailmaa, mutta verianalyysin tuottama terveysindeksi on Nightingalen kehittämä. Teknologia on yksi maailman laajimmin käytetyistä uuden sukupolven lääketieteellisen tutkimuksen työkaluista ja sillä on mitattu jo miljoonia verinäytteitä. Lue lisää Nightingale Healthista täältä.

 

Missä laitteissa palvelu toimii?

Palvelu toimii Terveystalo-sovelluksessa, joka toimii seuraavilla käyttöjärjestelmillä ja versioilla: Android 8.0 tai sitä uudempi sekä iOS (Apple) 11.0 tai sitä uudempi. Jos käytössäsi on vanha puhelin, et välttämättä pysty päivittämään sen käyttöjärjestelmää vaadittuun versioon. Turvallisen asioinnin varmistamiseksi käyttöjärjestelmäversioiden kriteerejä on päivitetty viimeksi helmikuussa 2022, jolloin sovelluksen tuki Android 8.0 -käyttöjärjestelmää vanhempiin versioihin päättyi. Jos Terveystalo-sovellus on jo käytössäsi, varmista että olet päivittänyt sen uusimpaan versioon. Terveystalo + Nightingale -hyvinvointipalvelu toimii sovellusversiolla 3.3.4 tai sitä uudemmalla.

 

En näe tuloksiani Terveystalo-sovelluksessa. Mistä on kyse?

Tulosten valmistuminen vie noin 5 arkipäivää. Varmistathan, että sinulla on käytössä viimeisin versio Terveystalo-sovelluksesta. Saat ladattua ja päivitettyä sovelluksen ilmaiseksi älypuhelimesi sovelluskaupasta.

 

Voinko käyttää tätä palvelua, vaikka minulla on todettu tietty sairaus?

Voit tilata palvelun, mutta sairautesi saattaa vaikuttaa tuloksiisi. Jos tämä tai mikä tahansa tuloksiin liittyvä asia askarruttaa, varaa aika Nightingalen mittausteknologiaan ja elintapoihin perehtyneelle Terveystalon lääkärille.

 

Miten seuraan elintapojen muutoksen vaikutusta terveysindeksiini?

Seuraat kehitystä käymällä seurantamittauksissa. Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyyteen kuuluu kaksi mittauskertaa Terveystalon laboratorioissa, ja suositeltu mittausväli on neljä kuukautta. Osa muutoksista voi näkyä esimerkiksi kolesteroliarvoissa nopeamminkin, mutta joihinkin arvoista muutokset vaikuttavat hitaammin.

 

Onko palvelulle ylä- tai alaikärajaa?

Varsinaista alaikärajaa ei ole, mutta palvelu on tarkoitettu aikuisille. Yläikärajaa ei ole.

 

En pääse toiseen testiin. Saanko rahani takaisin? Voiko toinen henkilö käyttää puolestani toisen testin?

Kyseessä on vuoden määräaikainen tilaus, josta ei valitettavasti ole mahdollista saada rahoja takaisin. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä testaajaa voi vaihtaa.

 

Uusiutuuko jäsenyyteni automaattisesti vuoden kuluttua?

Terveystalo + Nightingale -jäsenyys on määräaikainen, joten se pitää uusia 12 kuukauden jälkeen.

 

Haluan ostaa Terveystalo + Nightingale-jäsenyyden lahjaksi. Miten toimin?

Palveluun on mahdollista ostaa lahjakortti verkkokaupastamme.

Voit myös ostaa Terveystalo + Nightingale -lahjakortteja yrityksesi henkilöstölle – lue lisää yrityslahjakorteista.

 

Voiko Nightingale-mittauksessa käydä, jos on raskaana?

Verinäytteenä otettava Nightingale-mittaus on raskaana oleville turvallinen. Raskaus aiheuttaa kuitenkin kehossa sen verran isoja metabolisia muutoksia, että veriarvojen tulokset voivat poiketa huomattavasti ei-raskaana olevien suositustasoista. Siksi emme suosittele mittausta raskaana oleville.

 

Mitä veriarvoja ja muita mittareita Nightingale-palvelussa mitataan ja missä näen tulokset?

- Veriarvot: Yhdessä mittauksessa yhdestä verinäytteestä analysoidaan kaikkiaan 37 eri veriarvoa. Kaikki veriarvot tallentuvat Terveystalon OmaTerveys -palveluun. Nightingale -palvelun kannalta 20 merkityksellisintä veriarvoa näet lisäksi Terveystalo-sovelluksessa. Sovelluksessa veriarvo ilmoitetaan sekä tarkkana lukemana että viitearvoon suhteuttavalla, havainnollisena liikennevaloasteikolla. Nämä 20 veriarvoa ovat: Kokonaiskolesteroli, HDL-kolesteroli, VLDL-kolesteroli, LDL-kolesteroli, triglyseridit, apolipoproteiini A1, apolipoproteiini B, ApoB/ApoA-suhde, omega-3%, omega-6%, PUFA%, MUFA%, SFA%, BCAA:iden eli haaraketjuisten aminohappojen (leusiini + isoleusiini +valiini) kokonaispitoisuus, glukoosi, ketoosi, glykoproteiinin asetylaatio.

- Terveysmittarit: Veriarvojen perusteella hyvinvoinnillisesi lasketaan viisi terveysmittaria, jotka kartoittavat laajemmin hyvinvointiasi ja riskiä sairastua elintapasairauksiin. Nämä terveysmittarit ilmaistaan liikennevaloasteikolla, joten hahmotat helposti, onko tuloksesi hyvä vai huono. Terveysmittarit ovat: matala-asteinen tulehdus, kolesterolitasapaino, rasvahappotasapaino, sydämen ikä ja diabetesresistenssi.

- Terveysindeksi: Kokonaishyvinvointisi ilmaistaan yhtenä havainnollisena ja vertailukelpoisena lukuna: henkilökohtaisena terveysindeksinä. Luku muodostuu vertailemalla veriarvojasi laajaan biopankkidataan, joka sisältää tuloksia kaikenikäisiltä ihmisiltä, joilla on vaihtelevat elintavat ja terveystaustat.

 

Millaisia johtopäätöksiä terveysindeksistä voi vetää yksilötasolla? Onko niistä olemassa vertaisarvioituja julkaisuja?

Terveysindeksi kuvaa yksilön mittaushetken biomarkkeriprofiilin osoittamaa riskiä, joka perustuu biopankkitutkimuksista saatuun dataan. Kyseessä on nimenomaan profiili eli indeksi muodostuu lukuisten biomarkkereiden yhteisvaikutuksesta. Tarkoituksena ei siis ole tulkita yksittäisten biomarkkereiden poikkeamia viitearvoista. Biopankkitutkimuksia on julkaistu laajasti.

 

Voiko mittauksen suorittaa muualla kuin mainituissa toimipisteissä?

Mittaukseen pääsee vain tietyissä Terveystalon toimipaikoissa. Mittaukseen voi tällä hetkellä varata ajan seuraaviin toimipaikkoihin: Helsingin Kamppi, Tripla ja Itäkeskus, Espoon Iso Omena ja Tapiola, Turku Pulssi, Tampere Rautatienkatu, Lahti Aleksanterinkatu, Jyväskylä Väinönkatu, Oulu Albertinkatu, Kuopio Asemakatu, Lappeenranta Brahenkatu, Pori Lääkäritalo ja Seinäjoki Vapaudentie. Tilaamalla Nightingale-uutiskirjeen saat samalla uusimman tiedon kaikesta Terveystalo + Nightingaleen liittyvästä.

 

Olen Nightingale Healthin asiakas ja käyttänyt ensimmäisen mittauskerran heidän laboratoriossaan. Voinko nyt tulla toiseen mittaukseen Terveystalon labraan?

Aiemmin Nightingalelta ostettua jäsenyyttä tai siihen liittyviä terveysindeksin mittauksia ei voi yhdistää Terveystalon palveluun. Tulokset toki ovat täysin vertailukelpoisia eli jos jatkossa hankit jäsenyyden meiltä, voit helposti verrata tuloksiasi ja kehitystäsi aiempiin mittauksiin.